MEDELTIDA EROTIKA

Ett konstprojekt och samarbete med konstnär Carola Edlund.
Under tre år (2010-2012) producerade pin-up kalendrar i en medeltida anda. Vår tanke var att skapa både konst och debatt. Vilket vi lyckades med. Första året blev vi portade och censurerade från medeltidsmarknaden i Visby trots svenska kyrkans och framför allt Lennart Koskinens stöd.