3 år av erotisk medeltid till ända

Under tre år (2010, 2011 & 2012) samarbetade jag och konstnären Carola Edlund i ett litet annorlunda konstprojekt.
Vi producerade en medeltida pin-up kalender som resulterade i tre utställningar i S:t Nicolai ruin under Medeltidsveckan och tre kalendrar.

Utställningarna och bilderna togs väl emot och uppskattades inte bara av entusiastiska medeltidare, utan även av Biskop Lennart Koskinen som gav oss sin välsignelse och uppmuntran med orden: “Inom kyrkan har det funnits alltför lite lust och erotik så fyll gärna det tomrummet”.
Tre kalendrar blev det allt som allt. Ett mycket uppskattat inslag av de allra flesta, även om vi mötte på en del motstånd under främst det första året.

Alla bilder finns under PROJEKT.

Önskar du köpa bilder så kontakta mig.

2011februari

Medeltida Erotika 2011